Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Έγκριση τροποποίησης καταστατικού

Σε συνέχεια των ενεργειών της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας και του προηγούμενου ΔΣ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μας.

Στο σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το νέο μας καταστατικό.

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

H σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από την 1η συνεδρίαση του νέου ΔΣ της 27ης Δεκεμβρίου 2016.

Πρόεδρος: Λάμπρος Αποστολιώτης

Αντιπρόεδρος: Μαρία Γκιάτα Ποζιού

Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Παππάς

Αν/της Γραμματέας: Όλγα Σαββίδου

Ταμίας: Γεώργιος Χριστοδουλάκης

Αν/της Ταμίας: Σταύρος Βασιλείου

Μέλος: Βασίλειος Τζιούμας

Αποτελέσματα Εκλογών της 21ης Δεκεμβρίου 2016

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Δεκεμβρίου 2016.

Αποτελέσματα εκλογών

Για το ΔΣ

Τακτικά μέλη
1. Μαρία Γκιάτα - Ποζιού
2. Λάμπρος Αποστολιώτης
3. Νικόλαος Παππάς
4. Όλγα Σαββίδου
5. Βασίλειος Τζιούμας
6. Γεώργιος Χριστοδουλάκης
7. Σταύρος Βασιλείου

Αναπληρωματικά μέλη
1. Βάιος Ζητωνούλης
2. Τρύφων Χρυσοβέργης - Σιμιρτζάκης
3. Κωνσταντίνος Βαζαίος


Για την Ένωση Γονέων

1. Νικόλαος Παππάς
2. Μαρία Γκιάτα - Ποζιού
3. Γεώργιος Χριστοδουλάκης

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

1. Μιχάλης Γαλάνης
2. Αικατερίνη Καποτέλη - Κασιδάκη
3. Δημήτριος Κατάκαλος