Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 2 Μαίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπαιδευτικών του 1ο Πειραματικού Λυκείου και του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας και μελών των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των δύο σχολείων, με αντικείμενο το Ν/Σ σχετικά με τα Πειραματικά Σχολεία.

Κατά τη συζήτηση εντοπίστηκαν τα βασικά σημεία διαφωνίας με τις προωθούμενες διατάξεις, τα οποία αφορούν:

- στον ίδιο τον χαρακτήρα των νέων σχολείων («πρότυπα-πειραματικά»),

- στον τρόπο πρόσβασης στο λύκειο (εισαγωγικές εξετάσεις) και της δημιουργίας και λειτουργίας «ομίλων»,

- στο οργανωτικό-διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων (σύνθεση και αρμοδιότητες ΔΕΠΠΣ, ΕΕΣ, ρόλος διευθυντών και Συλλόγων Διδασκόντων), και

- στις ρυθμίσεις για το διδακτικό προσωπικό (ουσιαστική κατάργηση οργανικής θέσης).

Με βάση τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες στη συνάντηση ζητούν την έναρξη ουσιαστικού επιστημονικού διαλόγου για το θέμα των Πειραματικών.

Οι μέχρι τώρα αντιδράσεις από τη μεριά των Πειραματικών έχουν περιορισθεί σε ατομικές παρεμβάσεις εκπαιδευτικών (δημοσιεύματα ή αναρτήσεις στο Διαδίκτυο), ή αποσπασματικές και χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία προσπάθειες «μαζικότερης αντίδρασης» (κείμενο για υπογραφές). Ετσι, στη συνάντηση κρίθηκε αναγκαίο -έστω και τώρα που τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά- να υπάρχει αλληλοενημέρωση και συντονισμός μεταξύ των Πειραματικών Σχολείων της χώρας και σε αυτό το πλαίσιο,

1. Καλούμε τους συναδέλφους από τα Πειραματικά τής Αττικής σε ενημερωτική συνάντηση-συζήτηση την ΤΡΙΤΗ 10/5, 7.00 μ.μ., στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών (Ηπίτου 15, Πλάκα).

2. Καλούμε τους συνάδελφους από τα Πειραματικά της περιφέρειας να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και με τα σχολεία της Αθήνας, να ενημερώσουν αν έχουν προβεί σε οποιεσδήποτε σχετικές με το θέμα ενέργειες (π.χ. αποφάσεις Συλλόγων, συλλογή υπογραφών κλπ.) και να συμβάλλουν στη συζήτηση με οποιοδήποτε τρόπο θεωρούν πρόσφορο.