Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 17/12/11 ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το 15 μελές μας ενημέρωσε λόγω έκτακτων εξετάσεων η χοροεσπερίδα μετατοπίστηκε για 17 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2011.


ΘΕΜΑ: ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 17/12/11 ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

σε συζήτηση με το Προεδρείο του εκλεγμένου 15-μελούς του σχολείου, μας κοινοποιήθηκε ότι τα παιδιά θέλουν να οργανώσουν χοροεσπερίδα σε χώρο του γυμνασίου που παραχωρήθηκε από τη Διεύθυνση για το Σάββατο στις 10 του Δεκέμβρη, από τις 19:00 έως τις 24:00, υπό την αιγίδα του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Μετά τις διευκρινήσεις που προέκυψαν από την συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης της εκδήλωσης, μας βρίσκει σύμφωνους στην υλοποίησή της. Οφείλουμε όμως να δηλώσουμε την αδυναμία μας - παρά την πρόθεσή μας να το πράξουμε - ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα ΜΟΝΟ των μελών του Δ.Σ. του συλλ. Γον. και Kηδεμόνων.
Καλούμε όλους τους γονείς να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ τη δυνατότητα συμμετοχής τους, για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης, μέσω της φόρμας που βρίσκεται στο τέλος του παρόντος, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να την συντονίσουμε καλύτερα και ασφαλέστερα. Το προεδρείο του 15 μελούς των μαθητών θα συγκεντρώσει τις απαντήσεις σας στο απόκομμα που ακολουθεί.

Για το Δ.Σ. του συλλόγου
Ο πρόεδρος

Γεώργιος Δάβος

Ο γραμματέας

Αντώνης Κομίνης

..........................................................................................................................................Ονοματεπώνυμο γονέα :
Ονοματεπώνυμο παιδιού:
Τάξη παιδιού :

Ωράριο παρουσίας :