Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Τροποποίηση Καταστατικού του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας

Αγαπητοί γονείς,

Σας παραθέτουμε τις προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας, καθώς και την προηγούμενη μορφή του.

Μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας στο email του Συλλόγου.

Συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Αγαπητοί γονείς,

Σας κοινοποιούμε το κείμενο προτάσεων εκ μέρους του Συλλόγου μας, που εστάλη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία, κο Κ. Γαβρόγλου και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Βουλής των Ελλήνων.

Προτάσεις προς την Επιτροπή Διαλόγου για την Παιδεία