Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Εισαγωγή των μαθητών των Π.Π.Γ. στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια κατά το σχολικό έτος 2013 - 14ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
      ΠΡΟΤΥΠΩΝ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
 1.
2ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ


 2.
Π. Π. Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


 3.
Π. Π. Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ   


 4.
Π. Π. Γ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ


 5.
Π. Π. Γ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


 6.
2ο Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ


 7.
1ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ


 8.
1ο Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ


 9.
Π. Π. Γ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                       


10.
Π. Π. Γ.  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ


11.
Π.Π.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ενιαίο)


12.
Π. Π. Σ.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ενιαίο)


13.
ΜΕΙΚΤΟ Π. Π. Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


14.
Π.Π.Γ. ΠΑΤΡΩΝ                 ΠΡΟΣ:
1) Υπουργό Παιδείας & Θρησκ/των,  Πολιτισμού & Αθλητισμού
    κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο
2) Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκ/των, Πολιτισμού & Αθλητισμού
    κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
3) Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου  Παιδείας & Θρησκ/των,
     Πολιτισμού & Αθλητισμού,   κ. Αθανάσιο Κυριαζή
4) Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου  Παιδείας & Θρησκ/των,
     Πολιτισμού & Αθλητισμού,   κ. Σωτήρη Γκλαβα
5) Πρόεδρο της ΔΕΠΠΣ,  κ. Γεώργιο Καλκάνη
ΘΕΜΑ:    Εισαγωγή των μαθητών των Π.Π.Γ. στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια
κατά το σχολικό έτος 2013 - 14

 Αξιότιμοι Κύριοι,

    Με αφορμή το αρ. 21/21-1-2013 έγγραφο της ΔΕΠΠΣ προς τα ΕΠΠΕΣ των ΠΠΣ και όπως έχει ανακοινωθεί από τους Διευθυντές των Σχολείων μας προς τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου, θα διενεργηθούν εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π. Π. ΓΕΛ. το σχολικό έτος 2013 - 14, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3966/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 329 του Ν. 4072/2012. Την ίδια διαβεβαίωση είχαμε και κατά την συνάντηση εκπροσώπων μας με τους κ.κ. Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΠΣ στις 30-1-2013.

     Εκτιμώντας ότι, οι εξετάσεις δεν αφορούν μόνο στους εξεταστές - διοργανωτές, αλλά πρωτίστως τα παιδιά - εξεταζόμενους και τους γονείς τους, παρακαλούμε να μας συναντήσετε το συντομότερο δυνατόν, σε κάθε περίπτωση πριν τη λήψη απόφασής σας για τη διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων, προκειμένου να σας ενημερώσουμε εκ του σύνεγγυς για τις θέσεις - αιτήματά μας και θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

1.                  Οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (που συνυπογράφουν το παρόν κείμενο), έχουν ταχθεί ομόφωνα ή, σε ελάχιστες περιπτώσεις, με συντριπτικές πλειοψηφίες κατά των εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών της Β' και Γ' Γυμνασίου στο Π. Π. Λύκειο.

2.                  Τα παιδιά που σήμερα φοιτούν Γ΄ τάξη του Π.Π.Γ. εισήχθησαν με άλλο νομικό καθεστώς, πριν από την ψήφιση του Ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-11) και αυτά που σήμερα φοιτούν στη Β΄τάξη, πριν την τελική επιλογή των Σχολείων όπου φοιτούν, ως Πρότυπα - Πειραματικά (Οκτώβριος 2011), το οποίο δεν προέβλεπε υποβολή τους σε εξετάσεις και θεωρούσε αυτονόητη την αποφοίτησή τους από το  - τότε -αντίστοιχο Πειραματικό Λύκειο, όπως προβλέπεται για όλα τα παιδιά στα ελληνικά σχολεία, γεγονός που επιβάλλει την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή του Νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση, θίγεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της μη αναδρομικής ισχύος του νομού, όταν αυτός είναι επαχθής συγκριτικά με τον προηγούμενό του.

3.                  Ο οικογενειακός προγραμματισμός των (6000 περίπου) οικογενειών με μαθητές σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας μας, ανατρέπεται, ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, όπου ο Νόμος εφαρμόζεται δίκαια για όλους, θεωρούμε άδικη και αντιδεοντολογική ως προς τον Νομικό πολιτισμό μας, την αιφνίδια ανατροπή των όρων, σύμφωνα με τους οποίους λάβαμε αποφάσεις για ένα θέμα τόσο σοβαρό, όσο η εκπαίδευση των παιδιών μας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, μιας και ο νόμος δεν προβλέπει διάστημα προσαρμογής, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αφορούν εξετάσεις αλλαγής βαθμίδας (Πανελλήνιες εξετάσεις).

4.                  Ήδη, από τη μέρα της κυκλοφορίας του εγγράφου της ΔΕΠΠΣ με αρ. 21/21-01-2013, άρχισαν να ανθίζουν για το σκοπό της προετοιμασίας των μαθητών για τις συγκεκριμένες εισαγωγικές εξετάσεις, εξειδικευμένα φροντιστήρια.

5.                  Ο χρόνος προετοιμασίας των μαθητών - και των αρίστων - είναι ελάχιστος, και υπερβολικά πιεστικός. Βρισκόμαστε, όχι μόνο στη μέση της σχολικής χρονιάς για τη Γ' Γυμνασίου, αλλά και στη μέση της συνολικής φοίτησης των παιδιών της Β' και δεν μας έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως και επίσημα (ή δεν υπάρχει) απόφαση, για τα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν τα παιδιά, την ύλη τους, τη μορφή και το χρόνο των εξετάσεων, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα και δημιουργώντας τεράστιο άγχος σε παιδιά και γονείς. Το θέμα των εξετάσεων έπρεπε να ήταν πλήρως ξεκάθαρο από την αρχή της σχολικής τους πορείας στο Γυμνάσιο και όχι όπως τίθεται αιφνιδιαστικά.

6.                  Τα παιδιά που τυχόν αποτύχουν στις εξετάσεις αυτές, θα φέρουν το στίγμα του αποτυχημένου και θα κληθούν να υποστούν την «εσχάτη των ποινών», που επιβάλλεται σε ένα παιδί από το σχολείο του, την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με το κόστος που αυτή συνεπάγεται για τον ευαίσθητο ψυχισμό ενός εφήβου ηλικίας 14 - 15 ετών. Στο άκουσμα και μόνον των αγνώστων σε αυτά εξετάσεων, ως γονείς ερχόμαστε  καθημερινά αντιμέτωποι με τον πανικό και το άγχος των παιδιών μας.

7.                  Τα παραπάνω δημιουργούν εύλογα ερωτήματα που άπτονται τόσο του Συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού της Γονικής Μέριμνας (άρθρο 4 παρ. 2) και του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1510, 1511), όσο και της Καταστατικής Χάρτας της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ, της οποίας η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο κράτος, ιδιαίτερα όσον αφορά στην γνωστική, ψυχική, κοινωνική και πνευματική εξέλιξη του παιδιού, για την οποία κατά Νόμο είμαστε υπεύθυνοι.

8.                  Η πιθανότητα κατά την οποία, κατόπιν της διεξαγωγής των εξετάσεων, θα έχουμε ποσοστό επιτυχίας παιδιών προερχομένων από τα ΠΠΓ, μικρότερο από το αναμενόμενο και επιθυμητό, θα προκαλέσει μεγάλη αμφισβήτηση για το θεσμό των Π.Π.Σ. στο σύνολό τους.

9.                  Προβληματιζόμαστε από το γεγονός ότι,  εν μέσω οικονομικής κρίσεως, όπου το κράτος διαρκώς περικόπτει δαπάνες από την Παιδεία και δεν δύναται να ανταποκριθεί σε  έξοδα, όπως αυτό της θέρμανσης ή της πλήρωσης των κενών σε εκπαιδευτικούς σε όλα τα σχολεία της χώρας, βρίσκει κονδύλια για εξετάσεις και μάλιστα χωρίς να έχει διαμορφώσει λειτουργικά τα σχολεία μας, όπως κατά Νόμο προβλέπεται, σε μια εποχή που το κάθε Ευρώ θα πρέπει να έχει αποτελεσματικότητα.

10.              Ο νόμος έχει εφαρμοστεί μερικά και αποσπασματικά. Για παράδειγμα, ακόμα αναμένουμε τους  διοικητικούς υπαλλήλους, τους ψυχολόγους, την κάλυψη των διδακτικών κενών, την επίλυση ουσιαστικών κτιριακών προβλημάτων, όπως έχουν τεθεί κατ' επανάληψη από πολλές Σχολικές κοινότητες και όπως  προβλέπονται από τον Ν.3966/11, που και λύσεις, επί της ουσίας, στη λειτουργία των Σχολείων, θα έδιναν και ίσους όρους σε όλους τους μαθητές των Σχολείων αυτών.

11.              Σοβαρά θέματα, όπως αυτό της αξιολόγησης των καθηγητών και των Σχολικών μονάδων, βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα, μεσούσης της χρονιάς, και χωρίς να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Επίσης, οι κατά τόπους ελλείψεις καθηγητικού προσωπικού ή αργοπορημένη τοποθέτησή τους, θέτουν σοβαρά ερωτήματα ισονομίας και ισότητας μεταξύ των υποψηφίων – διαγωνιζομένων.

12.       Διερωτόμαστε εάν μπορούν να διοργανωθούν εξετάσεις με άγνωστο τον αριθμό των υποψηφίων εξεταζομένων και να λάβουμε εγγυήσεις για την ακέραιη και αδιάβλητη διοργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών και  χωρίς να έχει ανακοινωθεί πιστοποιημένος, σύμφωνα με αδιάβλητα πρότυπα, τρόπος.

13.       Τα παιδιά που θα αποτύχουν στις εξετάσεις, εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν, βρίσκονται αντιμέτωπα και με τον κίνδυνο να μείνουν εκτός και του σχολείου της περιοχής τους, λόγω πιθανής πληρότητας θέσεων με αποτέλεσμα να πρέπει να απευθυνθούν σε άλλο σχολείο, προφανώς μακρύτερα, πράγμα που θα βαρύνει επιπρόσθετα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και προγραμματισμό, καθώς και το καθημερινό τους πρόγραμμα.

14.       Το αρ. 158936/1547/2012/14-1-2013 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, που σας επισυνάπτουμε, συντάσσεται με όσα ως άνω σας εκθέτουμε.

15.       Από τη  σύγχρονη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία στα επιστημονικά πεδία της Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και των Παιδαγωγικών Επιστημών αντλούνται αβίαστα επιχειρήματα για  προσεκτική και υπεύθυνη διαχείριση του θέματος. Οποιαδήποτε εσπευσμένη - πρόχειρη εφαρμογή, παραπέμπει, ευθέως, σε ανεπίτρεπτες απώλειες, που αφορούν παιδιά, τα οποία, εμείς οι ενήλικες οφείλουμε, μέσα από τον όποιο θεσμικό μας ρόλο, να στηρίξουμε.

      Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το αίτημά μας για ΜΗ διεξαγωγή των εξετάσεων τουλάχιστον για την Β' και Γ' Γυμνασίου είναι δίκαιο, ορθό και παιδαγωγικά αποδεκτό, γεγονός που πρέπει να ικανοποιηθεί από την πλευρά μιας ευνομούμενης πολιτείας, με τροπολογία επί του Νόμου και να οριστικοποιηθεί η Αναστολή των εξετάσεων για τους μαθητές της Β' και της Γ' τάξης.

    Προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημά μας, να ολοκληρώσουν τα παιδιά μας τις σπουδές τους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τους όρους σύμφωνα με τους οποίους εισήλθαν σε αυτή και την άμεση ανταπόκρισή σας, με δημοσίευση νομοθετικής τροπολογίας ή τροποποιητικής του νόμου εγκυκλίου, που θα λύνει το πρόβλημα στο σύνολό του. Σε αντίθετη περίπτωση λόγω της σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας σε μια κοινωνία του 21ου αιώνα, επιφυλασσόμαστε για όλα τα μέτρα που μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε για την εύνομη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών μας.

Με τιμή,
Τα ΔΣ των Σχολείων:


1.
2ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ
 8.
1ο Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
2.
Π. Π. Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 9.
Π. Π. Γ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                        
3.
Π. Π. Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ   
10.
Π. Π. Γ.  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
4.
Π. Π. Γ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ
11.
Π.Π.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ενιαίο)
5.
Π. Π. Γ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
12.
Π. Π. Σ.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ενιαίο)
6.
2ο Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
13.
ΜΕΙΚΤΟ  Π. Π. Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
7.
1ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ
14.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Email: syllogoi_gonewn_kidemonwn_pps@googlegroups.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου