Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Εισαγωγή των μαθητών του Π.Π.Γ. στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο σχολικού έτους 2013 - 14


ΑΘΗΝΑ, 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΑΠ: 104


ΠΡΟΣ:
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1ου ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝ:
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1ου ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ


Κύριοι,

            Με αφορμή το αρ. 21/21-1-2013 έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ., προς το Συμβούλιο σας, και όπως έχει ανακοινωθεί από το Διευθυντή του Σχολείου μας προς τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου θα διενεργηθούν εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π. Π. ΓΕΛ. το σχολικό έτος 2013 - 14, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3966/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 329, παρ. 10, του Ν. 4072/2012.

            Εκτιμώντας ότι, οι εξετάσεις δεν αφορούν μόνο στους εξεταστές - διοργανωτές, αλλά πρωτίστως τα παιδιά - εξεταζόμενους και τους γονείς τους, παρακαλούμε να μας συναντήσετε το συντομότερο δυνατόν, σε κάθε περίπτωση πριν τις 31-1-2013, προκειμένου να μας γνωρίσετε τις θέσεις - προτάσεις σας επί του θέματος και να σας ενημερώσουμε εκ του σύνεγγυς για τις θέσεις - αιτήματά μας.
            Προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε σε όλους τους γονείς της  τάξης, αυτούσιες τις θέσεις - προτάσεις σας, παρακαλούμε να μας τις γνωρίσετε και εγγράφως.

            Πριν από την υποβολή των προτάσεών σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1.                  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών, στην από 8/10/2012 Γενική Συνέλευση,  ετάχθη παμψηφεί κατά των εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών της Β' και Γ' Γυμνασίου στο Π. Π. Λύκειο.

2.                  Τα παιδιά που σήμερα φοιτούν στη B ' και Γ΄ τάξη του 1ου  Π.Π.Γ Αθήνας. εισήχθησαν σε αυτό το Σεπτέμβριο του 2010 και 2011 με άλλο νομικό καθεστώς, πριν από την ψήφιση του Ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-11)  και την τελική επιλογή των Σχολείων όπου φοιτούν, ως Πρότυπα - Πειραματικά, το οποίο δεν προέβλεπε υποβολή τους σε εξετάσεις και θεωρούσε αυτονόητη την αποφοίτησή τους από το  - τότε – 1ο Πειραματικό Λύκειο της Αθήνας, όπως προβλέπεται για όλα τα παιδιά στα ελληνικά σχολεία. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή του Νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση, θίγεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της μη αναδρομικής ισχύος  του νομού, όταν αυτός είναι επαχθής συγκριτικά με τον προηγούμενό του.

3.                  Ο οικογενειακός προγραμματισμός (150 οικογενειών) ανατρέπεται, ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, όπου ο Νόμος εφαρμόζεται δίκαια για όλους, θεωρούμε άδικη και αντιδεοντολογική ως προς τον Νομικό πολιτισμό μας, την αιφνίδια ανατροπή των όρων, σύμφωνα με τους οποίους λάβαμε αποφάσεις για ένα θέμα τόσο σοβαρό, όσο η εκπαίδευση των παιδιών μας, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ μιας και ο νόμος δεν προβλέπει διάστημα προσαρμογής, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν εξετάσεις αλλαγής βαθμίδας (Πανελλήνιες εξετάσεις).

4.                  Ήδη, από τη μέρα της κυκλοφορίας του εγγράφου της ΔΕΠΠΣ με αρ. 21/21-01-2013, άρχισαν να ανθίζουν για το σκοπό της προετοιμασίας των μαθητών για τις συγκεκριμένες εισαγωγικές εξετάσεις, εξειδικευμένα φροντιστήρια.

5.                  Ο χρόνος προετοιμασίας των μαθητών, και των αρίστων ακόμα, είναι ελάχιστος, και υπερβολικά πιεστικός. Βρισκόμαστε όχι μόνο στη μέση της σχολικής χρονιάς για τη Γ' Γυμνασίου αλλά και στη μέση της συνολικής φοίτησης των παιδιών της Β' και δεν μας έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως και επίσημα (ή δεν υπάρχει) απόφαση, για τα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν τα παιδιά, την ύλη τους, τη μορφή και το χρόνο των εξετάσεων, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα και δημιουργώντας τεράστιο άγχος σε παιδιά και γονείς. Το θέμα των εξετάσεων έπρεπε να ήταν πλήρως ξεκάθαρο από την αρχή της σχολικής τους πορείας στο Γυμνάσιο και όχι όπως τίθεται αιφνιδιαστικά.

6.                  Τα παιδιά που τυχόν αποτύχουν στις εξετάσεις αυτές, θα φέρουν το στίγμα του αποτυχημένου και θα κληθούν να υποστούν την «εσχάτη των ποινών», που επιβάλλεται σε ένα παιδί από το σχολείο του, την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με το κόστος που αυτή συνεπάγεται για τον ευαίσθητο ψυχισμό ενός παιδιού ηλικίας 14 - 15 ετών. Στο άκουσμα και μόνον των αγνώστων σε αυτά εξετάσεων, ως γονείς ερχόμαστε  καθημερινά αντιμέτωποι με τον πανικό και το άγχος των παιδιών μας.

7.                  Τα παραπάνω δημιουργούν εύλογα ερωτήματα που άπτονται τόσο του Συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού της Γονικής Μέριμνας (άρθρο 4 παρ. 2) και του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1510, 1511) όσο και ακόμα και της Καταστατικής Χάρτας της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ, της οποίας η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο κράτος, ιδιαίτερα όσον αφορά την γνωστική, ψυχική, κοινωνική και πνευματική εξέλιξη του παιδιού, για την οποία κατά Νόμο είμαστε υπεύθυνοι.

8.                  Η πιθανότητα κατά την οποία, κατόπιν της διεξαγωγής των εξετάσεων, θα έχουμε ποσοστό επιτυχίας παιδιών του Σχολείου μας, μικρότερο από το αναμενόμενο και επιθυμητό, θα προκαλέσει μεγάλη αμφισβήτηση για το 1ο Π.Π.Γ. Αθήνας και το θεσμό των Π.Π.Γ. στο σύνολό τους.

9.                  Προβληματιζόμαστε από το γεγονός ότι,  εν μέσω οικονομικής κρίσεως, όπου το κράτος διαρκώς περικόπτει δαπάνες από την παιδεία και δεν δύναται να ανταποκριθεί σε  έξοδα, όπως αυτό της θέρμανσης των σχολείων ή της πλήρωσης των κενών σε εκπαιδευτικούς σε όλα τα σχολεία της χώρας , βρίσκει κονδύλια για εξετάσεις, και μάλιστα χωρίς να έχει διαμορφώσει λειτουργικά τα σχολεία μας, όπως κατά Νόμο προβλέπεται, σε μια εποχή που το κάθε Ευρώ θα πρέπει να έχει αποτελεσματικότητα.

10.              Ο νόμος έχει εφαρμοστεί μερικά και αποσπασματικά. Ακόμη αναμένουμε τους δύο διοικητικούς υπαλλήλους, τον ψυχολόγο,  την επίλυση ουσιαστικών κτιριακών προβλημάτων όπως έχουν τεθεί κατ' επανάληψη από την Σχολική κοινότητα και όπως προβλέπονται από το Νόμο, που  και λύσεις, επί της ουσίας, θα έδιναν στη λειτουργία του σχολείου.

11.              Σοβαρά θέματα, όπως αυτό της αξιολόγησης των καθηγητών και των Σχολικών μονάδων, βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα μεσούσης της χρονιάς, χωρίς να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, και κατά πόσο θα επηρεάσει την μαθητική κοινότητα.  Επίσης, οι κατά τόπους ελλείψεις καθηγητικού προσωπικού ή αργοπορημένη τοποθέτησή τους θέτουν σοβαρά ερωτήματα ισονομίας και ισότητας μεταξύ των υποψηφίων – διαγωνιζομένων.
12.       Διερωτόμαστε εάν μπορούν να διοργανωθούν εξετάσεις με άγνωστο τον αριθμό των υποψηφίων εξεταζομένων και να λάβουμε εγγυήσεις για την ακέραιη και αδιάβλητη διοργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών, χωρίς να έχει ανακοινωθεί πιστοποιημένος, σύμφωνα με αδιάβλητα πρότυπα, τρόπος.

13.       Τα παιδιά που θα αποτύχουν στις εξετάσεις, εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν βρίσκονται αντιμέτωπα και με τον κίνδυνο να μείνουν εκτός και του σχολείου της περιοχής τους λόγω πιθανής πληρότητας θέσεων με αποτέλεσμα να πρέπει να απευθυνθούν σε άλλο σχολείο, προφανώς μακρύτερα, πράγμα που θα βαρύνει επιπρόσθετα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και προγραμματισμό της οικογένειάς τους, καθώς και το καθημερινό τους πρόγραμμα.

14.       Το αρ. 158936/1547/2012/14-1-2013 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, που σας επισυνάπτουμε, συντάσσεται με όσα ως άνω σας εκθέτουμε.

15.       Από τη  σύγχρονη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία στα επιστημονικά πεδία της Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και των Παιδαγωγικών Επιστημών αντλούνται αβίαστα επιχειρήματα για  προσεκτική και υπεύθυνη διαχείριση του θέματος. Οποιαδήποτε εσπευσμένη-πρόχειρη εφαρμογή παραπέμπει, ευθέως, σε ανεπίτρεπτες απώλειες, που αφορούν παιδιά, τα οποία, εμείς οι ενήλικες, οφείλουμε, μέσα από τον όποιο θεσμικό μας ρόλο, να στηρίξουμε.

            Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το αίτημά μας για ΜΗ διεξαγωγή των εξετάσεων τουλάχιστον για την Β' και Γ' Γυμνασίου είναι δίκαιο, ορθό και παιδαγωγικά αποδεκτό, γεγονός που πρέπει να ικανοποιηθεί από την πλευρά μιας ευνομούμενης πολιτείας με τροπολογία επί του Νόμου και να οριστικοποιηθεί η Αναστολή των εξετάσεων για τους μαθητές της Β' και της Γ' τάξης.

            Παρακαλούμε όπως, πριν την κατάθεση των προτάσεών σας στη ΔΕΠΠΣ, καλέσετε τους γονείς της Β' και Γ’ τάξης του 1ου Π.Π.Γ. Της Αθήνας για να τους ενημερώσετε και, μαζί με τις προτάσεις σας, να διαβιβάσετε στη ΔΕΠΠΣ και την παρούσα επιστολή μας.

            Προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημά μας, να ολοκληρώσουν τα παιδιά μας τις σπουδές τους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τους όρους με τους οποίους εισήλθαν σε αυτή και την άμεση ανταπόκρισή σας προτείνοντας δημοσίευση νομοθετικής τροπολογίας ή τροποποιητικής του νόμου εγκυκλίου, που θα λύνει το πρόβλημα στο σύνολό του και μόνιμα. Σε αντίθετη περίπτωση και με την πρέπουσα σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας σε μια κοινωνία του 21ου αιώνα, επιφυλασσόμαστε για όλα τα μέτρα που μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε για την εύνομη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών μας.

Με τιμή

Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου