Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

H σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από την 1η συνεδρίαση του νέου ΔΣ της 22ης Δεκεμβρίου 2018.

Πρόεδρος:  Ελένη Αδαμοπούλου - Θεοδωρακοπούλου 
6947525441   adamopeleni@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μπουρμάς 
6977214173  p.bourmas@gmail.com

Γενική Γραμματέας: Γεωργία Δημοπούλου 
6978898576   georgiad3@gmail.com

Ταμίας: Δήμητρα Αναγνώστου – Παπανικολάου 
  6944473568  nik.pap@otenet.gr

Ειδικός Γραμματέας : Ρεβέκκα Μαντά 
6944987098    rebymant@gmail.com

Βοηθός ταμία : Βούλα Παπαγεωργίου 
6987101032   qurt9993@gmail.gr

Μέλος: Θωμάς Μπουγέλης  
6945786009  Thomask2015k@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου